Tiến độ thi công dự án Viva Park Giang Điền Đồng Nai – cập nhật tháng 7/2018.

Dự án Viva Park Giang ĐIền Đồng Nai - hình ảnh thực tế 02
Tiến độ thi công dự án Viva Park GIang Điền Đồng Nai – Đang làm cơ sở hạ tầng.
Dự án Viva Park Giang ĐIền Đồng Nai - hình ảnh thực tế 03
Tiến độ thi công dự án Viva Park Giang Điền Đồng Nai – cập nhật tháng 7/2018 (đang làm cơ sở hạ tầng).

Tiến độ thi công dự án Viva Park Giang Điền Đồng Nai – cập nhật tháng 8/2018.

(Sắp cập nhật)

Tiến độ thi công dự án Viva Park Giang Điền Đồng Nai – cập nhật tháng 9/2018.

(Sắp cập nhật)

SHARE