Quy trình bán nhà/đất đã có sổ.

800

Bất động sản là tài sản lớn nên lúc giao dịch mua bán kể cả người bán và người mua đều rất hồi hộp. Bạn sẽ càng hồi hộp hơn nếu chưa nắm quy trình làm như thế nào. Dưới đây là infographic tóm tắt lại toàn bộ quy trình chuyển nhượng nhà/đất đã có sổ:

Quy trình mua bán nhà/đất đã có sổ

Quy trình mua bán nhà/đất đã có sổ

SHARE